Meet our people

Meet Our People

“กิ๊กคิดว่าการมีผู้บริหารที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี มีทีมงานที่ดี และน่ารัก รวมไปถึง การได้รับความร่วมมือในการทำงานจากแผนกต่างๆ เป็นอย่างดี มันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า ทำไมกิ๊กถึงประทับใจและมีความสุขกับที่นี่มากค่ะ”

เดือนเพ็ญ พินิจพรชัย

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กิ๊กจบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล รับผิดชอบ ดูแลงานฝ่ายบุคคลทุกด้าน ส่วนว่าทำไมที่เลือกทำงานกับทางแสงชัย กิ๊กรู้สึกได้ถึงความท้าทายในการทำงาน ทุกวัน ทุกเวลา จะสิ่งใหม่ ๆ ที่รอการแก้ปัญหาตลอดเวลา กิ๊กจึงมองว่ายิ่งเจอสิ่งที่ท้าทายมากเท่าไหร่ มันจะทำให้เราได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

“กิ๊กคิดว่าการมีผู้บริหารที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี มีทีมงานที่ดี และน่ารักรวมไปถึง การได้รับความร่วมมือในการทำงานจากแผนกต่างๆ เป็นอย่างดี มันจึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า ทำไมกิ๊กถึงประทับใจและมีความสุขกับที่นี่มากค่ะ”

เดือนเพ็ญ พินิจพรชัย

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กิ๊กจบการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล รับผิดชอบ ดูแลงานฝ่ายบุคคลทุกด้าน ส่วนว่าทำไมที่เลือกทำงานกับทางแสงชัย กิ๊กรู้สึกได้ถึงความท้าทายในการทำงาน ทุกวัน ทุกเวลา จะสิ่งใหม่ ๆ ที่รอการแก้ปัญหาตลอดเวลา กิ๊กจึงมองว่ายิ่งเจอสิ่งที่ท้าทายมากเท่าไหร่ มันจะทำให้เราได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

“ความประทับใจที่นี่นอกจากเพื่อนร่วมงานที่ดี ผมยังประทับใจบรรยากาศการทำงาน สถานที่ทำงานที่มีความทันสมัย ที่นี่จึงเหมือนบ้านหลังที่สอง และทุกคนคือครอบครัวของผมครับ”

ศุภชัย พัฒนวุฒิกุล

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ซุปจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผมเลือกทำงานที่นี่ก็เพราะว่าได้ใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และบริษัทก็พร้อมสนับสนุนและให้โอกาสผม และพนักงานทุกๆ คน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกัน และยังได้ทำงานกับเพื่อนร่วมทีมที่ดีมาตลอดจนผ่านมาวันนี้ ก็ผ่านไป 4 ปีแล้วครับ

“ความสุขในการทำงานมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ การมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก มีเจ้านายที่ยอดเยี่ยม มีเรื่องใหม่ ๆ ที่ท้าทายหนิงได้ในทุกวัน
ที่นี่จึงเป็นมากกว่าที่ทำงาน เปรียบเสมือนบ้านของหนิงอีกหนึ่งหลังเลยค่ะ”

นางสาวสุรินทร รัตนวิศิษฎ์กุล

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

หนิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เลือกทำงานกับแสงชัยเพราะบริษัทมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคง เนื่องจากบริษัทเปิดกิจการมามากกว่า 40 ปี ที่นี่ตอบโจทย์สำหรับหนิงในทุก ๆ ด้าน และที่สำคัญที่สุด คือ บริษัทให้ความสุขในการทำงานแก่หนิงค่ะ

“ความสุขในการทำงานมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะ การมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก มีเจ้านายที่ยอดเยี่ยม มีเรื่องใหม่ ๆ ที่ท้าทายดิฉันได้ในทุกวัน ที่นี่จึงเป็นมากกว่าที่ทำงาน เปรียบเสมือนบ้านของหนิงอีกหนึ่งหลังเลยค่ะ”

นางสาวสุรินทร รัตนวิศิษฎ์กุล

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

หนิงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เลือกทำงานกับแสงชัยเพราะบริษัทมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคง เนื่องจากบริษัทเปิดกิจการมามากกว่า 40 ปี ที่นี่ตอบโจทย์สำหรับหนิงในทุก ๆ ด้าน และที่สำคัญที่สุด คือ บริษัทให้ความสุขในการทำงานแก่หนิงค่ะ

Job Opportunity

Join Us